Jarný pozdrav

AI

 

veselu jar

 

Mlynár zo severnej strany

Bol mlynár, ten múku mlel,
bielu, zimné vánky,
pre jar chodil k plotu
do poštovej schránky.
V očiach nosil slzy
modré ako hrachy,
šťastie sa mu vysmialo,
nikdy nemal prachy.

Tak sa pri ňom zastavte
s grošom do klobúka,
zložte sa mu na kabát
čo výsmech neprefúka.
Tak sa pri ňom zastavte
so sláčikmi cvrčkov,
pesničky vám vyriekne
ticho nad rozlúčkou.

Je to mlynár, lebo tulák
neviem, možno priateľ,
sedáva nám pri cestách
sťa tichý zvestovateľ.
V kolesách sa láme čas,
zlaté zrná, zlatý klas,
zamúčené láskou chráň,
za dúhou sa skláňa stráň…
severná stráň.

Bol mlynár, ten múku mlel
každému do klobúka,
kdekto mu kabát závidel
čo výsmech neprefúka.
Pod sláčikmi cvrčkov
nosil ufúľané pesničky,
nad hrobom z večnosti
mu zvonili roľníčky.