Krajina plná svetla

Krajina plná svetla

námet, scenár, hudba, réžia: Samuel Ivaška
kamera: Štefan Kravec
účinkujúci: Ján Havrila
ČST Bratislava 1988

Príroda akoby sa snažila v poslednej chvíli vyrovnať svoj dlh, „prikladá“ k detským očiam zvýšenú mieru talentu, cit v rukách pre posunkovú reč nepočujúceho maliara Jána Havrilu, ktorý k nám napriek tomu „prehovára“ silným výtvarným prejavom nesúcim svoje hodnotové posolstvo nielen k nám, ale aj rovnako postihnutým deťom. Dokumentárny film z cyklu „Kto nie je v čítanke“ o jedinečných ľuďoch, ktorí sa zaslúžili o obohatenie nášho vnímania života a o ktorých sa vie iba málo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement