BIO

Samuel  Ivaška je básnik, filmový režisér, scenárista a hudobník.

CD vnútroPrvé piesne a básnické pokusy začal skladať počas stredoškolských štúdií na rybárskej škole v Čechách a potom na pražskej FAMU – filmovej akadémii múzických umení.

Pravidelne vystupoval  na pražských folkových festivaloch, v bratislavských kluboch – najmä vo Véčku, kde uviedol svoje autorské projekty. Alternatívny rockový muzikál Modrý autobus, rockovú operu Odyssea polárka a rock-jazzové oratórium Malá ZOO.

Dobrovoľne a z vnútorného presvedčenia si volí zložitejšiu a umelecky náročnejšiu cestu, píše scenáre a realizuje najmä dokumentárne filmy, v ktorých umocňuje výsledný estetický zážitok vlastnou hudbou.

Veľká časť jeho tvorby, autorských filmov, hudobných projektov bola proskribovaná a našla si cestu k divákom a poslucháčom, i ocenenie doma a v zahraničí najmä po roku 1989. V deväťdesiatych rokoch zakladá „prírodnú univerzitu“, učí na UK a VŠMU v Bratislave a presadzuje  nezávislú filmovú tvorivosť medzi mladými ľuďmi. Najväčšie ocenenie zaznamenal na prestížnom festivale v kanadskom Banffe s filmom Memento, za ktorý získal hlavnú cenu „Best Performance Special“ a  cenu „Rockie Awards“.

K svojim dosiaľ 78 autorským filmom, okrem scenáristickej a režijnej zložky poväčšine skomponoval i hudbu.  VIAC